MANAGEMENT RESURSE UMANE


Pentru a asigura ascensiunea catre succes, orice companie trebuie sa aiba o strategie in domeniul resurselor umane prin care sa reprezinte totalitatea obiectivelor si a optiunilor strategice referitoare la personalul din cadrul organizatiei.

Resursa umana este una dintre cele mai importante resurse ale companiei, deoarece angajatii se implica in mod direct in atingerea obiectivelor acesteia.

Eficienta si calitatea rezultatului obtinut sunt direct proportionale cu calitatea resursei umane implicata in procesele de munca. 

Resursele umane sunt cele care identifica si pun in valoare oportunitatile strategice ale organizatiei.

Oamenii sunt resursele active ale organizatiei, deoarece potentialul lor, experienta si pasiunea oamenilor, initiativele si dezvoltarea lor contribuie activ la cresterea eficientei si eficacitatii organizationale.

In aceste conditii, este firesc sa analizam in ce mod resursele umane contribuie la indeplinirea obiectivelor organizatiei.

O serie de capacitati fizice si intelectuale ale resurselor umane sunt importante datorita  modului in care acestea sunt folosite in cadrul organizatiei. 

Evaluarea situatiei companiei (atat la nivel de companie, structuri de conducere, departamente, angajati, etc.) constituie  punctul de plecare in vederea dezvoltarii unor strategii de imbunatatire si simplicare a proceselor.

Analiza muncii ocupa un loc central in cadrul managementului resurselor umane si ar trebui sa stea la baza tuturor celorlalte procese de resurse umane care se deruleaza in cadrul companiei.

Va propunem diferite metode de evaluare care vor fi imbunatatite si revizuite impreuna cu structurile decizionale si de executie (ale companiei client) si in concordanta cu politicile si strategiile acesteia.

Ca rezultat al analizei situatiei resurselor umane in cadrul companiei client, vom propune adoptarea unor strategii si politici de resurse umane adecvate, care vor imbunatati si eficientiza procesele, vor conduce la obtinerea de performante in vederea indeplinirii misiunii si a obiectivelor companiei dumneavoastra.

 

SERVICII DE CONSULTANTA

- MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE -


 • Managementul strategic al resurselor umane
  • Elaborarea strategiilor de resurse umane
  • Sprijin pentru implementarea strategiilor de resurse umane
 • Planificarea strategica a resurselor umane
 • Recrutarea si selectia resurselor umane
  • Analiza si proiectarea (reproiectarea) functiei
  • Recrutarea si selectia resurselor umane
 • Managementul carierei
  • Elaborarea strategiilor de planificare a carierei individuale si organizationale
  • Analiza muncii la nivel individual si pe ansamblul firmei
  • Evaluarea performantelor resurselor umane
  • Strategii de motivare, stimulare si recompensare a performantelor
  • Identificarea celor mai bune metode de pregatire si perfectionare a angajatilor
 • Consultanta in probleme legate de legislatia muncii
 • Intocmire documente:
  • Intocmirea fiselor de post, a organigramelor si a diagramelor de relatii
  • Intocmirea contractelor individuale de munca (CIM)
  • Intocmirea actelor aditionale (AA)
   (modificari de salariu, de functie, clauze, delegare, detasare, etc.)
  • Intocmirea de decizii
   (de sanctionare, de suspendare in cazul concediului de maternitate, crestere copil si stagiu militar, de  incetare a activitatii, de concediere individuala / colectiva / somaj)
  • Conceperea de fise de lichidare
  • Conceperea regulamentului de ordine interioara (ROI)
   Fiecare societate are obligatia de a intocmi un ROI/ROF. Redactam ROI/ROF in conformitate cu legislatia si specificul activitatii desfasurate de firma dvs.)
  • Conceperea regulamentului de organizare si functionare (ROF)
  

Pentru a obtine mai multe informatii va rugam sa ne contactati la:

Telefon: 0728.647.214
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Copyright © 2011 AMOS DEZVOLTARE AFACERI SRL
Telefon: 0728.647.214
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.